Thursday, April 2
Shadow

Advertising & Marketing

งานพีอาร์คืออะไร มาทำความเข้าใจให้ถูกต้องกัน

Advertising & Marketing

คำว่า “พีอาร์” นั้นเราคงเคยได้ยินกันทั่วไป แต่ความหมายและขอบข่ายของงานพีอาร์ที่แท้จริงนั้นหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือมีความเข้าใจที่ผิด โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงอาจจะเข้าใจอะไรไกลจากข้อเท็จจริงไปมากก็ได้

ความเข้าใจผิดอันดับแรก ๆ เลยก็คือ เข้าใจว่าพีอาร์คือเจ้าหน้าที่ที่คอยยืนต้อนรับที่เคาน์เตอร์ตามห้างหรือออฟฟิศและคอยตอบคำถามพื้น ๆ เกี่ยวกับบริษัทเท่านั้น อาจจะเคยได้ยินว่าเวลาลูกหลานมาบอกพ่อแม่ว่าตนทำงานเป็นพีอาร์ แต่โดนเข้าใจว่าเป็นพีอาร์ที่คอยรับแขกหน้าออฟฟิศ ที่หนักไปกว่านั้น มีการเอาคำว่า พีอาร์ ไปใช้ในงานบันเทิงยามค่ำคืน อย่างพีอาร์ชงเหล้า หรือพนักงานนั่งดื่ม ซึ่งทำให้ความเข้าใจถึงงานพีอาร์ยิ่งผิดเพี้ยนไปกันใหญ่

“พีอาร์” นั้นเป็นคำย่อจาก Public Relation หมายถึงนักประชาสัมพันธ์ ซึ่งหมายถึงการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ด้านบวกขององค์กร ซึ่งการประชาสัมพันธ์นั้นมีจุดมุ่งหมายถึงการเป็นหน้าเป็นตาและการสร้างอิมเมจของแบรนด์มากกว่าที่จะทำตลาดเพื่อสร้างยอดขายโดยตรงอย่างแคมเปญมาร์เก็ตติ้งหรืองานขาย งานประชาสัมพันธ์ที่ผ่านการวางแผนโดยพีอาร์ เอเจนซี่ที่ดี จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความผูกพันและไว้เนื้อเชื่อใจในแบรนด์นั้น ๆ

Public Relation หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่า PR คือการประชาสัมพันธ์ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ ให้คำจำกัดความไว้ว่า การประชาสัมพันธ์คือเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์ของกิจการโดยรวม สำหรับการทำ PR หรือประชาสัมพันธ์นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการบางส่วน อาจเข้าใจผิดและคิดว่าการทำ PR คือการกระตุ้นยอดขาย แต่ในความเป็นจริงแล้วการประชาสัมพันธ์คือการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก และเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจนั้น ๆ

งานประชาสัมพันธ์สำคัญอย่างไร

–      สร้างความเข้าใจ ความรู้สึกที่ดีกับแบรนด์ โดยไม่เน้นการขายทำยอดเป็นเป้าหมายหลัก ทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึก

       ด้านบวกกับแบรนด์

–      สร้างการสื่อสารสองทาง เช่น การจัดกิจกรรมให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วม ทำให้เข้าถึงและทำความรู้จักกับลูกค้าได้

–      สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์และขององค์กรต่อสายตาลูกค้า คนทั่วไป และในท้องตลาด

–      งานพีอาร์ส่วนมากใช้งบน้อยกว่างานโฆษณาเนื่องจากมักได้รับการสนับสนุนจากสปอนซอร์ต่าง ๆ ร่วมด้วย

สรุปแล้วงานพีอาร์คืองานที่เกี่ยวกับการสื่อสารสิ่งที่องค์กรต้องการให้ลูกค้าและคนทั่วไปได้รู้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งเป็นการใช้กลยุทธ์การสื่อสาร การใช้ภาษา การสะท้อนภาพลักษณ์เพื่อสร้างตัวตนของแบรนด์ให้เป็นที่จดจำและสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์และลูกค้า ซึ่งเป็นงานที่ต้องสั่งสมผลในระยะยาวมากกว่าแผนส่งเสริมการขายและงานการตลาดอื่น ๆ